Revisore unico Centro studi SAPIS

Il Revisore unico del centro studi SAPIS è Flavia Ricci